Fontys International Campus Venlo – Dokumentation

Projekt
Social Media Film, Dokumentation und Reportage für Fontys International Campus Venlo
Client:Fontys International Campus Venlo
Services:Kamera, Postproduktion, Produktion, Redaktion